O firmie

Firma KAMAR istnieje na rynku od 1991 r. Przez 10 lat nasza siedziba mie??ci??a si? w Jaworznie, a w roku 2001 przenie??li??my si?? do w??asnej siedziby w malowniczo po??o??onej miejscowo??ci o nazwie Jankowice w okolicach Krakowa.

Zdobywana przez lata wiedza i do??wiadczenie pozwalaj? nam poszczyci? si? bardzo wysok? jako??ci? oferowanych artyku??ów, które doceni??o wiele renomowanych firm.

Nadal w naszej ofercie dominuj? breloki, znaczki metalowe pin's i naklejki 3D, a 8 lat temu poszerzyli??my nasz? dzia??alno??? o zdobienie szk??a i ceramiki.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?!