Oferta

Znaczki metalowe
Znaczki metalowe wykonywane s? metod? t??oczenia. Mog? by? lakierowane, z??ocone, srebrzone, niklowane i czernione. Kszta??t i wielko??? znaczka dowolna. Stosujemy zapi?cia pin's i szpilka.

 
znaczki metalowe 1
 
znaczki metalowe 2
 
znaczki metalowe 3